.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠKOLSKÝ PARLAMENT V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

ŠKOLSKÝ PARLAMENT V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

Predseda:

        Peter Petráš (IV.H)

Členovia:

              Marianna Tomášová (I.A)

              Jakub Šabík (II.A)

              Nikolas Wuchinger (III.D)

              Ella Guťanová (I.H)

              Michaela Ježíková (II.H)

              Martina Bradová (III.H)                      

              Aurélia Víťazová (V.H)

              Vivian Halabuková (I.KGO)

              Vanesa Bordánová (II.KGO)

              Kitti Katóová (III.KGO)

              Timotej Ďurovič (IV.KGO)

 

Štatút školského parlamentu

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení o niektorých zákonov sa vydáva tento štatút školského parlamentu.

 

Článok I.
Základné ustanovenie

1.Stredná odborná škola služieb
Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice

Čítať ďalej...

Aktivity

Stretávame sa raz do mesiaca v školskej knižnici.

Naše pravidelné aktivity:

•    Imatrikulácia
•    Zbierka Biela pastelka
•    Zbierka Hodina deťom
•    Zbierka Deň narcisov
•    Zbierka Modrý gombík
•    Súťaž vo vianočnej výzdobe jednotlivých tried
•    Rôzne besedy, divadelné predstavenia a výlety

Ak máte nejaké zaujímavé nápady, podnety a chcete sa s nimi podeliť, pridajte sa k nám. Radi vás privítame.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o