.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePredmetové komisie

Na škole pracuje 7 predmetových komisií:

predmetová komisia slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov

predmetová komisia cudzích jazykov

predmetová komisia prírodovedných predmetov

predmetová komisia starostlivosti o vlasy a pleť

predmetová komisia stravovacích a ubytovacích služieb

predmetová komisia výrobných remesiel

predmetová komisia obchodu a služieb

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o