.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRada školy - zloženie

Zloženie Rady školy pri SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice:

Mgr. Jana Hríbiková, pedagogický zamestnanec, predsedníčka
Bc. Martin Paukovič, pedagogický zamestnanec
Antónia Nagyová, nepedagogický zamestnanec, zapisovateľka
Gabriela Horniaková, za rodičov
Szabolcs Hlavacsek, za rodičov
Renáta Lészkóová Golianová, za rodičov
Peter Petráš, za žiakov
PaedDr. Lenka Kluchová, delegovaný zástupca zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja
Mgr. Drahomíra Vrecníková, delegovaný zástupca zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ing. Alena Krtíková, delegovaný zástupca zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ján Libutka, za Republikovú úniu zamestnávateľov

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o