.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePK obchodu a služieb

Vedúci: Ing. Anna Kováčová
Stáli členovia: Mgr. Viera Bajanová, Ing. Silvia Fortunová, Mgr. Viera Gogorová, Mgr. Jozef Korec, Mgr. Oľga Obrtálová, PaedDr. Iveta Pomothyová, MBA, Mgr. Anna Svetíková 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o