.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePK stravovacích a ubytovacích služieb

Vedúci: Ing. Andrea Jedličková
Stáli členovia: Daniela Adamóová, Ing. Marta Agárdyová, Anton Červenák, Ing. Karin Červienková, Ing. Romana Frajková, Bc. Oľga Gagová, Ing. Timea Gieronová, Ing. Gabriela Hanková, Milan Hríbik, Bc. Dana Mizeráková, Ing. Mgr. Mária Riecka, Ing. Helena Tóthová, Mgr. Andrea Zacharová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o