.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMK stravovacích a ubytovacích služieb

Vedúci: Ing. Emília Kapišinská
Stáli členovia: Ing. Marta Agárdyová, Bc. Oľga Gagová, Ing. Timea Gieronová,  Ing. Gabriela Hanková, Mgr. Gizela Hanová, Ing. Andrea Jedličková, Bc. Jozef Korec, Bc. Antónia Kotorová, Bc. Dana Mizeráková, Ing. Anna Péliová, Ing. Mgr. Mária Riecka, Ing. Helena Tóthová, Bc. Elena Velšicová, Mgr. Drahomíra Vrecníková 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o