.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMK slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov

Vedúci: Mgr. Jana Hríbiková
Stáli členovia: Mgr. Jozef Duhony, Mgr. Anetta Foltánová, Mgr. Blanka Chubanovová, Mgr. Denisa Tóthová, Mgr. Elena Michalíková

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o