.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePK slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov

Vedúci: Mgr. Jana Hríbiková
Stáli členovia: Mgr. Jozef Duhony, Mgr. Anetta Foltánová, Mgr. Tímea Hanusič, Mgr. Blanka Chubanovová, PaedDr. Ľudovít Sebelédi, Mgr. Michaela Šoóšová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o