.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVýchovné poradenstvo


„ Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

 

 

Výchovný poradca: Mgr. Blanka Chubanovová

Miesto: Ul. Záhradná č. 4, č. dv. 101 - 1. poschodie

Konzultačné hodiny : streda 7.30 – 10.30

 

Ako vám môžem pomôcť v oblasti výchovného poradenstva?

Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Kroky k úspešnej integrácii

Žiaci s VPU v SŠ

Burza informácií - 13. november 2014

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o