.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium po strednej škole je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou s úplne ukončeným stredným odborným vzdelaním.

Pomaturitné štúdium delíme na:

• zdokonaľovacie štúdium, predtým nadobudnuté vedomosti si žiaci zdokonaľujú
• kvalifikačné štúdium, kvalifikácia v inom odbore
• špecializačné štúdium, získavanie špeciálnych vedomostí vo svojom odbore
• vyššie odborné štúdium.

Štúdium konči záverečnou pomaturitnou skúškou, tzv. druhou maturitou, alebo absolutóriom.

Dĺžka štúdia závisí od typu štúdia, zvyčajne trvá 6 mesiacov až 3 roky. Forma pomaturitného štúdia:

• denné štúdium
• štúdium popri zamestnaní
• kombinované štúdium.

Viac informácii o odboroch pomaturitného štúdia získate na stránkach:

Studia - education.sk
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
Súkromná hotelová akadémia HOST, Bratislava
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
RK Centrum UNIVERSA, Banská Bystrica
Vzdelanie.sk
Súkromná stredná umelecká škola filmov, Košice

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o