.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTestovanie maturantov

Testovanie študijných predpokladov  podáva objektívny obraz o skutočných schopnostiach budúcich vysokoškolákov. Vyskúšali si ho aj naše budúce maturantky, ktoré by chceli ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ.

Dňa 27.10.2016 zasadli za počítače a sústredili sa na testy. ktoré boli rozdelené do štyroch častí - argumentačná, logická, verbálna a kvantitatívna. Úlohy vo verbálnej časti testujú schopnosti precíznej práce s jazykom a porozumenie dlhším textom. Úlohy v argumentačnom oddiele skúmajú hlbšiu schopnosť práce s textom a základy pre argumentáciu. Kvantitatívna časť testuje schopnosti pracovať s kvantitatívnymi údajmi a robiť základné matematické úvahy. V poslednom, logickom oddiele, úlohy testujú schopnosť zorientovať sa v sade vzájomne súvisiacich podmienok a vyvodiť z nich ďalšie skutočnosti. Ako sa to podarilo našim budúcim maturantom uvidíme, keď prídu výsledky.

 

                                                                    Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o