.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2.2 Step by step

Aktivita 2.2 Step by step (garant Ing. Oľga Remiášová) je zameraná na vytvorenie DVD so step by step postupmi pre profesie čašník – servírka, kuchár, kaderník, cukrár. Vyučujúci natáčajú vyučovanie odborných predmetov na DVD, a tým vytvárajú metodický materiál, ktorý budú môcť aj ostatní vyučujúci využiť na vyučovacích hodinách. Na vytvorenie DVD v reálnom prostredí bola cvičná kuchyňa, cukrárska výrobňa a učebňa kaderníctva vybavená novými zariadeniami, ako sú kuchynské roboty, fritézy, umývačka riadu, drvič ľadu, ohrievač pokrmov, temperovacia vanička, lampa pre prácu s karamelom, fixírka, pištoľ s kompresorom, kadernícke umývacie boxy, kulmy a fény. Súčasne boli zakúpené drobné náradia - barové pomôcky, nerezové hrnce, rajnice, panvice, nože a iné náradie a suroviny nevyhnutné pri tvorbe DVD pre príslušné profesie.

Výstup aktivity: Vydanie DVD so step by step technologickými postupmi v profesiách kaderník, kuchár, čašník – servírka a cukrár

Učebný odbor cukrár

MOV Ing. Jana Kollárová
Žiaci zapojení do projektu: Romana Pacalajová

MOV Bc. Denisa Koreneková
Žiaci zapojení do projektu: Tatiana Repiská, Viktória Vydrová

MOV Ing. Helena Tóthová
Žiaci zapojení do projektu: Katarína Takáčová, Lucia Botková, Gabriela Tuhá, Mária Ivaničová, Barbora Taligová

Učebný odbor kaderník

MOV: Bc. Jarmila Óváriová
Žiaci zapojení do projektu: Lenka Banská, Lucia Belušová, Monika Gogoliaková, Martina Hricová, Nikolas Kollár, Barunka Krivočenková, Simona Kútiková, Nikolas Tichý

MOV Bc. Eva Mojzesová a Bc. Žaneta Botková
Žiaci zapojení do projektu: Brigita Antalová, Barbora Balážová, Barbora Čudaiová, Lenka Ilčíková, Renáta Košáreková, Zuzana Beniačiková, Veronika Titurusová

MOV Bc. Žaneta Botková
Žiaci zapojení do projektu: Nikoleta Brandtová, Vivien Csákváry, Veronika Ďurovská, Dominika Gajanová, Gabriela Horváthová, Katarína Králiková, Helena Králová, Marian Kyseľ, Natália Fekečová

MOV Petronela Sárková
Žiaci zapojení do projektu: Miroslava Adamčíková, Michaela Kováčová, Diana Králová, Denisa Matuchovičová, Edina Obertíková, Karina Pastorková, Anna-Mária Rumanková, Zuzana Šefrová, Katarína Trhanová, Iveta Vyskoková

MOV Bc. Soňa Ladňáková
Žiaci zapojení do projektu: Erika Bukajová, Angelika Dánielová, Daniela Horváthová, Veronika Krajčíková, Imrich Kurucz, Katarína Nádaská, Magda Nyíroová, Nikoleta Obložinská, Jana Sárazová, Angelika Varmuzeková, Zdena Zemanová

Učebný odbor kuchár, čašník a hostinský

MOV: Ing. Mária Vnuková
Žiaci zapojení do projektu: Michaela Abaffyová, Martin Malatinec, Marcel Marek, Róbert Annus, Darina Mikulová, Anna Pisárová

MOV: Ing. Emília Kapišinská
Žiaci zapojení do projektu: Attila Antal, Dominika Kováčová, Natália Korcová, Erika Kurucová

MOV: Bc. Edita Havrlant 
Žiaci zapojení do projektu:
Attila Antal

 

Fotogaléria k akivite

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o