.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3.2 Zdokonaľme sa v cudzom jazyku

Aktivita 3.2 Zdokonaľme sa v cudzom jazyku (garant Ing. Zuzana Hrušovská, PhD) je zameraná na zvýšenie jazykovej zdatnosti zamestnancov školy a žiakov s použitím nových didaktických prostriedkov a inovovaných učebných materiálov. Na realizáciu tejto aktivity bolo vytvorené jazykové laboratórium, vybavené 11 NTB s výukovými softvérmi pre ANJ a NEJ. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí pracujú v troch skupinách. Lektormi pre anglický jazyk sú Mgr. Edita Horňáková a Mgr. Róbert Nichta, nemecký jazyk vedie Mgr. Jana Pástorová. Ďalšie dve skupiny tvoria žiaci IV. L (obchod a podnikanie) a žiaci IV. H (hotelová akadémia) a učitelia anglického jazyka, ktorí navštevujú kurz anglického jazyka pre pokročilých a zdokonaľujú sa v odbornej terminológii v oblasti cestovného ruchu, podnikania a spoločného stravovania. Skupinu žiakov vedie lektor Mgr. Juraj Torda CONSULTING, Levice. Učitelia navštevujú kurz, ktorý vedie lektor Alex ELWOOD. Aj vďaka kurzom sa môžu zdokonaliť zamestnanci školy a žiaci v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku a využiť svoje poznatky v praxi.

Výstup aktivity:
• Vypracovanie modulov pre akreditáciu MŠ SR
• Zorganizovanie jazykových kurzov pre zamestnancov
• Vyučovanie vybratých maturitných tried v jazykovom laboratóriu
• Porovnanie výsledkov modernej jazykovej prípravy s klasickou formou výučby
• Záverečné výstupy frekventantov


Fotogaléria k aktivite

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o