.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice3.1 Aplikujme modernú didaktickú techniku

Aktivita 3.1 Aplikujme modernú didaktickú techniku (garant Mgr. Zuzana Nemčoková) umožní vylepšiť materiálno – technické vybavenie školy o jazykové laboratórium, 2 multimediálne učebne s interaktívnou tabuľou a domácim kinom, 2 sady hlasovacích zariadení iClick, vizualizér, digitálny mikroskop. Pedagogickí zamestnanci zapojení do aktivity zvládnu použitie didaktickej techniky a uskutočnia workshopy pre ostatných členov predmetových komisií. V druhom roku je naplánované zvládnutie práce v e-learningovom prostredí a tvorba rôznych študijných materiálov pre dištančné vzdelávanie.

Výstup aktivity:
• Zorganizovanie workshopov
• Vypracovanie pracovných listov s použitím modernej didaktickej techniky
• Vypracovanie modulov pre e-learningové vzdelávanie

Fotogaléria k aktivite

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o