.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2.4 Tvorba videa

2.4 Tvorba videa (garant Mgr. Peter Jedlička) – výsledkom tejto aktivity je naučiť žiakov aj vyučujúcich tvorbu videa so step by step pracovnými postupmi, inovovať obsah a metódy vyučovania v zmysle ŠkVP tvorbou a využitím najnovších didaktických prostriedkov za účelom skvalitnenia výstupov vzdelávania. Z prostriedkov ESF bola zakúpená príslušná digitálna technika – NTB do terénu, digitálne kamery a digitálne fotoaparáty, diktafón, mikrofón a aplikačný softvér pre videotvorbu. Žiaci a vyučujúci zapojení do tejto aktivity zvládnu obsluhu modernej didaktickej techniky, prácu so softvérom na spracovanie videa a vytvoria video alebo krátky film.

Výstup aktivity: Vytvorenie krátkeho filmu z odboru za každého frekventanta.

Fotogaléria k aktivite

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o