.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2.3 Náš najlepší hotel

Cieľom aktivity 2.3 Náš najlepší hotel (garant Ing. Marta Agárdyová) je v priebehu dvoch rokov vytvoriť nové didaktické pomôcky vo forme pracovných listov v elektronickej podobe v študijných odboroch hotelová akadémia, obchod a podnikanie (blok cestovného ruchu) a spoločné stravovanie. Hlavnou funkciou aktivity je práca so študentmi týchto odborov, ktorí pod vedením odborných učiteľov pracujú so softvérom HOREC-w a BlueGastro, ku ktorému bola zakúpená dotyková pokladnica CASH. Ich úlohou je precvičovanie si potrebných úkonov a operácií vo fiktívnom hoteli a gastronomickom zariadení. Týkajú sa manažérskych funkcií, pokladne, skladového hospodárstva a správy receptúr a zvládnutia kompletného systému BlueGastro vo fiktívnom gastronomickom zariadení. Žiaci získajú teoretické vedomosti a odborné zručnosti, ktoré môžu následne odovzdať aj iným žiakom, napr. v učebnom odbore kuchár, čašník – servírka a hostinský.

Výstup aktivity: Vydanie CD s pracovnými listami pre študijné odbory hotelová akadémia, obchod a podnikanie a spoločné stravovanie

 

Fotogaléria k aktivite

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o