.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAktivita 3 – Videoexperiment

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie materiálov na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci alebo pedagógovia zaznamenajú experiment, ktorý zároveň vysvetlia. Výsledkom bude databáza experimentov, ktoré sa dajú použiť pri výučbe alebo v žiackych projektoch.

Výstupy

Vzdelávacie video vo forme experimentu spolu so základnými informáciami o jeho obsahu – perex a začlenenie do Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet materiálov

Škola vytvorí minimálne dve vzdelávacie videá s dĺžkou maximálne 5 minút.

Vytvorené video: výroba balzamu na pery a výroba mydla

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o