.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHome

DARUJTE 2% škole

Vážení rodičia!

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svojej dane za rok 2018 Strednej odbornej škole služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach. Rodičovské združenie pri SOŠ služieb Levice, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití.

Škola plánuje zvýšiť bezpečnosť žiakov dokúpením kamerového systému a čipových kariet pre žiakov, aby rodič bol informovaný o dochádzke svojho dieťaťa. Chceme zlepšiť vybavenie dielní a multimediálnych tried a dobudovať oddychové zóny školy

Ako poukázať 2% zo svojej dane z príjmu:

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky navyše. Tlačivo na poukázanie 2 % nájdete TU. Návratka TU.

 

Na základe Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vydá Váš zamestnávateľ, doplňte chýbajúce údaje vo Vyhlásení. Následne obe tlačivá doručte prostredníctvom Vášho dieťaťa jeho triednemu profesorovi alebo sekretárke školy a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad. V prípade, že budete sami podávať daňové priznanie a rozhodnete sa darovať nám 2%, chceli by sme Vás poprosiť, ak s tým súhlasíte, o doručenie informácie s uvedeným menom a triedou, ktorú Vaše dieťa navštevuje a sumou, ktorá bude poskytnutá našej škole. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali finančné prostriedky. Ich čerpanie za minulý rok nájdete TU.

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o