.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHome

Ako sa stať profesionálnym vojakom

Dňa 27. novembra 2019 sa na našej škole konala beseda so zástupkyňou Regrutačnej skupiny Nitra, Andreou Cétenyiovou. Informovala našich žiakov o možnostiach ako sa stať profesionálom, prípadne študovať na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa môže stať každý občan, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky na prijatie a úspešne absolvuje výberové konanie. Každý uchádzač musí vo výberovom konaní preukázať zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na náročné povolanie profesionálneho vojaka.

Výber povolania profesionálneho vojaka je vážne rozhodnutie, ktorým na seba občan preberá určité záväzky. Profesionálny vojak je súčasťou tímu, vojak profesionálnej armády  Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Žije neobyčajne aktívny život plný dobrodružstva. Je dobre vycvičený a pripravený poskytnúť pomoc tam, kde je to potrebné. Je oddaný svojej krajine, stará sa o jej bezpečnosť. Denne pomáha udržiavať pokojný stav na problémových miestach sveta. Povinnosť poskytnúť pomoc ho ženie za hranice vlastných možností. Je to krásne, ale neskutočne náročné povolanie, ktoré nezvládne každý. Ak si ho raz vyberiete, nezabudnite, že reprezentujete nielen seba, ale aj svoju krajinu. Tak veľa šťastia!

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o